หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.00 – 14.00 น. สถานสงเคราะห์ ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติให้กับลูก ๆ บ้านสงขลาภายในสถานสงเคราะห์ฯ และเปิดโอกาสให้เด็กๆ พร้อมผู้ปกครองจากชุมชนใกล้เคียงภายนอกสถานสงเคราะห์ เข้ามาร่วมกิจกรรม จำนวนมากกว่า 500 คน

ภายในงานวันเด็กก็จัดให้มี กิจกรรมการแสดงบนเวทีของลูกๆบ้านสงขลา การเล่นเกมส์ ตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ บ้านสงขลาได้จัดซุ้มต่างๆไว้คอยบริการลูกๆบ้านสงขลาและเด็กๆจากภายนอก เช่น ซุ้มของขวัญ ซุ้มอาหาร ซุ้มขนม ซุ้มไอศกรีม น้ำดื่ม ซุ้มผลไม้ และยังมีอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมของขวัญมากมายจากองค์กรเอกชน บริษัท-ห้างร้าน นักเรียน-นักศึกษา จากภายนอก เข้ามาร่วมในงานวันเด็ก มีกิจกรรมการแข่งขันชกมวยทะเล ปาลูกโป่ง นาวาวันเด็ก วาดภาพระบายสีชิงรางวัลฯลฯ เพื่อเพิ่มสีสันให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้บ้านสงขลาได้จัดซุ้มบริจาคไว้ต้อนรับบุคคลภายนอกทุกๆท่าน ทุกคณะ ทุกหน่วยงาน ที่นำสิ่งของมาบริจาคเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้...


 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com