หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

กิจกรรมมอบความสุขให้เด็ก ๆ

ข้าราชการ – เจ้าหน้าที่ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ร่วมกับ ทีม ONE HOME พม.สงขลา จัดกิจกรรมมอบความสุขให้เด็ก ๆ ที่พักรักษาตัวจากการเจ็บป่วยอยู่ในโรงพยาบาลสงขลา เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2563 วันที่ 11 มกราคม 2563

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com