หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา

ทำบุญ ตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 06.30 – 07.30 น.
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา จัดเจ้าหน้าที่ นำเด็ก ๆ ในความอุปการะฯ ออกไปทำบุญ ตักบาตร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดบางดาน ม.1 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่และลูกๆ บ้านสงขลา

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
กองสวัสดิการเด็กและครอบครัว
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
E-mail : bansongkhla@gmail.com