หน้าหลัก
ประวัติ
ภารกิจ
บริการ
ประเภทเด็ก
เป้าหมาย
การสนับสนุน
โครงการต่างๆ
ติดต่อบ้านสงขลา


ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยกาชาดเคลื่อนที่
“โครงการกาชาดร่วมใจ แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง”


วันที่ 13 มกราคม 2558นำโดยนายกเหล่ากาชาด จ.สงขลา ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา
บ้านสงขลาจัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเดือนละ 2 ครั้ง
โดยนำเครื่องเขียน แบบเรียน ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ขนม ฯลฯ
มอบให้กับโรงเรียน และเด็กๆที่มาร่วมงาน และจัดกิจกรรมนันทนาการร่วมกับคณะเหล่ากาชาด
ณ โรงเรียนวัดทุ่งฆ้อโฆสิตาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

***************************

 

 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์